Elora B.V. | www.elora.nl | 020 - 668 36 14 | info@elora.nl

Projecten

Amstelveen - Noorddammerweg 101

Dit is een ontwikkellocatie met vele mogelijkheden. Het betreft een kavel grond van 40.330 mmet als huidige bebouwing een bedrijfsruimte van circa 625 m2 en een kassencomplex van circa 32.065 m2. De kavel kan in huidige vorm worden gekocht of kan als zijnde bouwrijpe grond worden aangekocht. De kassen (en optioneel ook de bedrijfsruimte) zullen dan worden verwijderd.  

De huidige bestemming van de kavel is ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ en ‘Agrarisch – Glastuinbouw Bedrijfswoning’. De locatie Noorddammerweg 101 maakt onderdeel uit van het toekomstige bedrijventerrein “De Loeten”. Volgens het beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein De Loeten (vastgesteld door de gemeenteraad van Amstelveen in april 2013) zijn op deze locatie bedrijfsgebouwen met platte daken met een hoogte van minimaal 7 meter en maximaal 15 toegestaan.  

Het object is perfect bereikbaar en in de directe nabijheid van bloemenveiling FloraHolland te Aalsmeer en de diverse verkeersaders van de Randstad, zoals de A4, A5, A9, A2 en de N201. 

 

Zeeburgerpad 94
1019 AD Amsterdam
Telefoon
KvK
020 668 36 14
33234799
E-mail
Internet
info@elora.nl
www.elora.nl
BTW-nummer
IBAN
NL8029.33.397.B.01
NL59RABO0330202707
Disclaimer
Sitemap
powered by WEBSOLVE